Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuksen palveluhankinta Helsingin SOTE:lle 2021–2023

Information

02 - Contract notice
Open procedure
12/18/2020 10:50 AM (GMT+01:00)
2/8/2021 11:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HUS Logistiikka HUS Logistiikka
Anne Karlin-Vartiovaara Anne Karlin-Vartiovaara
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

Hankinnan kohteena ovat ikkunoiden (ml. erikoisikkunat) ja lasipintojen puhdistuksen palvelut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueiden kohteisiin. Suunniteltu sopimuskausi on 10.6.2021–28.2.2023, jonka jälkeen sopimus päättyy ilman irtisanomista. Hankinnan kohteena olevan palvelun ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudella alittaa EU-kynnysarvon. Hankintayksikkö kuitenkin julkaisee kansallisen hankintailmoituksen / tarjouspyynnön EU-pohjalla, koska hankinta-asiakirjoihin halutaan sisällyttää ESPD-lomake. Tarjousta pyydetään liitteessä 2 (Palvelukuvaus) kuvatuista ikkunoiden (ml. erikoisikkunat) ja lasipintojen puhdistuspalveluista liitteen 3 (Hintaliite) palvelualueiden kohteisiin. Hintaliitteessä (liite 3) on kuvattu tarjouspyynnön palvelualueet (A–H) ja niiden kohteet sekä se, mitä ikkunoiden (ml. erikoisikkunat) ja lasipintojen puhdistuspalveluja kuhunkin kohteeseen tarvitaan joko ajanjaksolla 2021–2022 tai ajanjaksolla 2022–2023. Hintaliitteessä on myös kunkin palvelualueen kohdetiedot (kohteen nimi, osoite, tarkentavaa tietoa, pestävät ikkunat ja pinnat, pesuvuosi). Palvelualueet ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä, joihin HUS Asvia tulosalue tuottaa palveluja omana toimintana ja ostopalveluna. Tarjouksia pyydetään palvelualueittain siten, että tarjoaja voi tehdä tarjouksen valintansa mukaan yhden (1) tai useamman palvelualueen kohteiden ikkuna- ja lasipintojen puhdistuspalveluista. Palvelualueet ovat kokonaisuuksia, eikä niitä voi tarjouksessa pilkkoa siten, että tarjous sisältää vain osan palvelualueen kohteista. Liitteessä 1 (Vaatimusmäärittely) on määritelty ikkunoiden (ml. erikoisikkunoiden) ja lasipintojen puhdistuspalvelujen ehdottomat vähimmäisvaatimukset. Osassa kohteista tarvitaan palvelun suorittamisessa tikkaita, henkilönostimia tai turvavarusteiden (esim. valjaat) käyttöä taikka muita erityistoimia. Kunkin palvelualueen (A–H) palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka ja jonka tarjous täyttää tämän tarjouspyynnön vaatimukset. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään palveluhankintasopimukset. Pyydämme erityisesti huomioimaan seuraavan Kohteiden näytöt: Tarjoajien tulee 14.1.2021 klo 15.00 mennessä ilmoittaa sähköpostiosoitteisiin anne.janonen@hus.fi ja eija.kuivalainen@hus.fi ne palvelualueet, joihin he haluavat tutustua. Hankintayksikkö toimittaa tarjoajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle tutustumisajankohdat palvelualueiden kohteisiin. Näytöt ovat 20.1.2021–27.1.2021. Tarjoajien on tutustuttava niihin kohteisiin, joiden ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuspalvelusta ne tekevät tarjouksen.

Files

Name Size
Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuksen palveluhankinta Helsingin SOTElle 2021–2023_liitteet.zip 3.41 MB
Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuksen palveluhankinta Helsingin SOTElle 2021–2023.pdf 343 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00