Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuksen palveluhankinta HUSille 2021–2023

Information

02 - Contract notice
Open procedure
12/16/2020 11:04 AM (GMT+01:00)
2/2/2021 11:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Anne Karlin-Vartiovaara Anne Karlin-Vartiovaara
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

Hankinnan kohteena ovat ikkunoiden (ml. erikoisikkunat) ja lasipintojen puhdistuksen palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUSille) ja Haartmanin sairaalan osastolle 5. Suunniteltu sopimuskausi on 18.6.2021–28.2.2023, jonka jälkeen sopimus päättyy ilman irtisanomista. Hankinnan kohteena olevan palvelun ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudella alittaa EU-kynnysarvon. Hankintayksikkö kuitenkin julkaisee kansallisen hankintailmoituksen / tarjouspyynnön EU-pohjalla, koska hankinta-asiakirjoihin halutaan sisällyttää ESPD-lomake. Tarjouksia pyydetään liitteessä 2 (Palvelukuvaus) kuvatuista ikkunoiden (ml. erikoisikkunat) ja lasipintojen puhdistuspalveluista liitteen 3 (Hintaliite) mukaisiin kohteisiin (1–21). Tarjouksia pyydetään kohteittain siten, että tarjoaja voi tehdä tarjouksen valintansa mukaan yhden (1) tai useamman kohteen ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuspalveluista. Osatarjoukset kohteittain ovat siis sallittuja, mutta tarjouspyyntöä ei ole haluttu jakaa teknisesti 21 osaan, koska hinnat kohteille 1–21 pyydetään Hintaliitteellä (tarjouspyynnön liite 3). Liitteessä 1 (Vaatimusmäärittely) on määritelty ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuspalvelujen ehdottomat vähimmäisvaatimukset. Kaikissa kohteissa (lukuun ottamatta joitakin Haartmanin sairaalan ikkunoita) tarvitaan palvelun suorittamisessa tikkaita, henkilönostimia tai turvavarusteiden (esim. valjaat) käyttöä taikka muita erityistoimia. Kunkin kohteen palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka ja jonka tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään palveluhankintasopimukset. Pyydämme erityisesti huomioimaan seuraavan Kohteiden näytöt: Tarjoajien tulee viimeistään 7.1.2021 klo 15.00 mennessä ilmoittaa Brita Sahrokselle ja Eija Kuivalaiselle sähköpostiosoitteisiin brita.sahros@hus.fi ja eija.kuivalainen@hus.fi ne palvelualueet, joihin he haluavat tutustua. Hankintayksikkö toimittaa tarjoajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle tutustumisajankohdat palvelualueiden kohteisiin. Näytöt ovat ma 11.1.2021 – ma 18.1.2021. Tarjoajien on tutustuttava niihin kohteisiin, joiden ikkunoiden ja lasipintojen puhdistuspalvelusta ne tekevät tarjouksen.

Files

Name Size
319239_liitteet.zip 3.32 MB
Tarjouspyyntö.pdf 314 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00