Anmodning om informasjon - Pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologiske løsninger til Åsens kommune - Andregangs publisering

Information

12/1/2020 2:05 PM (GMT+01:00)
12/15/2020 11:59 PM (GMT+01:00)

Buyer

Kongsvinger Kommune Kongsvinger Kommune
Yury Yarkov Yury Yarkov
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Norway
944117784

Closing date has passed.

Short description

Kunngjøringen gjelder Åsnes kommune som har til hensikt å inngå en avtale om kjøp av utstyr som utgjør pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi ved Åsnes sykehjem, herunder etablering av plattformen, samt en rammeavtale om leie av trygghetsalarmer og velferdsteknologiske løsninger/enheter til omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg. Se vedlagte konkurransegrunnlag for mer informasjon. Tentativt tidspunkt for utlysning av konkurransen er ultimo desember/primo januar.

I den forbindelse ønsker vi å få tilbakemelding på utkastet til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget er i stor grad ferdig, men vi ønsker likevel å presisere at denne versjonen av konkurransegrunnlaget ikke er endelig og kan bli endret. Om konkurransegrunnlaget blir endret avhenger hovedsakelig av hvilke innspill og tilbakemeldinger vi mottar fra de interne interessentene og markedet etter at høringen er gjennomført.

Generelt ønsker vi tilbakemelding på alle krav og bestemmelser i konkurransegrunnlaget og særlig på krav og bestemmelser som kan virke fordyrende og/eller unødvendig konkurransehemmende.

Det gjøres oppmerksom på at dette er en andregangs publisering av forespørselen. Den første forespørselen ble kansellert før høringsfristen løpte ut. Dokumentene som er vedlagt denne forespørselen er i all hovedsak uendret i forhold til anskaffelsesdokumentene som ble lagt ut på høring tidligere i år. Det er gjort en endring av pkt. 9 Avtalevilkår: Standardavtale SSA-K for drifts- og vedlikeholdsperioden er erstattet med statens standardavtale – avtale om løpende tjeneste kjøp (SSA-L).

Frist til å gi tilbakemelding er 15.12.2020. Tilbakemeldinger og innspill bes sendes via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Files

Name Size
Bilag 4.2.3 - Endringer av leveransen etter kontraktsinngåelse.docx 51 KB
Bilag 4.2.4 - Kunder og tiltredelsespunkter.docx 63 KB
Bilag 4.2.5 - Prosedyre tildeling kontrakt.docx 62 KB
Bilag 4.2.6 - Salgsstatistikk.xlsx 6.92 MB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 55 KB
Vedlegg 1.1 - Forespørsel om deltakelse.docx 54 KB
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon.xlsx 68 KB
Vedlegg 3 - Prisskjema.xlsx 38 KB
Vedlegg 4.2 - Kontraktsvilkår rammeavtale.docx 43 KB
Vedlegg 5 - Forpliktelseserklæring.docx 53 KB
Vedlegg 6 - Svarskjema erfaring.docx 52 KB
Vedlegg 7 - Offentlig innsyn.docx 55 KB
Vedlegg 8.1 - Branntegning 1 etg nordfløy.pdf 1017 KB
Vedlegg 8.2 - Plan 2 etg eks fløy Åsnes sykehjem-som bygget.pdf 1.49 MB
Vedlegg 8.3 - Branntegning loft nordfløy.pdf 727 KB
Pasientvarslingsanlegg VFT Åsnes 2020_utkast.docx 100 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00