75051 OUS KLM PAT Utstyr til HPV masseundersøkelse

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
Award of a contract without prior publication of a call for competition
11/19/2020 7:56 AM (GMT+01:00)

Buyer

Oslo Universitetssykehus HF (hovedenhet) Oslo Universitetssykehus HF (hovedenhet)
Kirsti Jakobsen Kirsti Jakobsen
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO
Norway
993467049

Short description

Det skal anskaffes utstyr for påvisning av HPV DNA. Utstyret skal være egnet for screening, inkl. primærscreening, sekundærscreening, follow-up etter behandling og for forskningsformål.
Plattformen må være validert og godkjent for SurePath-medium, og ha en kapasitet på minimum 300 prøver pr. arbeidsdag, 08-15.30, inkludert overnatt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00