Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (tilbudsfasen)

Information

10/23/2020 4:13 PM (GMT+02:00)
12/22/2020 8:00 AM (GMT+01:00)
12/11/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Nicolaj Rosander Nicolaj Rosander
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Short description

Mængderne der er oplyst i Tilbudsliste (Bilag 1), er et skønnet behov i henhold til det historiske indkøb samt planlagte projekter. Det forventede forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

VandCenter Syd A/S har ca. 1100 km forsyningsledning i dimensioner fra 50 mm til 700 mm
og ca. 36.000 stikledninger i dimensioner fra 32 mm til 63 mm.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (prækval)

Files

Name Size
Bilag 1 - Tilbudsliste.xlsx 27 KB
Bilag 2 - SAB & TAG.pdf 2.23 MB
Bilag 3 - AB18 med tilføjelser.pdf 497 KB
Bilag 4 - Plan for Sikkerhed og Sundhed.pdf 43 KB
BIlag 5 - Sund og sikker arbejdsplads.pdf 1.56 MB
Bilag 6 - God hygiejne ved arbejde med drikkevand.pdf 6.56 MB
Bilag 7 - Arbejdsklausul.pdf 119 KB
Bilag 8 - Social klausul.pdf 98 KB
Bilag 9 - Røgfri arbejdsplads.pdf 236 KB
Udbudsbetingelser og kontraktudkast.pdf 255 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway