NOR 063-2020 Parkanlegg Fredens bolig

Information

52 - Contract notice
Open national
6/24/2021 1:42 PM (GMT+02:00)
8/20/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/13/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Gry Loftesnes Gry Herdlevær
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal ruste opp bydelsparken Fredens bolig i Bergenhus. Prosjektet organiseres som en hovedentreprise basert på NS 8406, der anleggsentreprenør blir hovedbedrift.

Parkområdet er mye brukt, og preges i dag av stor slitasje, spesielt på vegetasjon og lekeområder, men også på dekker av natursteinsheller. Parken har gjennomgått store endringer fra den ble kirkegård i 1809 og frem til i dag, og de siste tiårene ha lekeområdene fått stadig større plass.

Gjennom en oppgradering og rehabilitering av parken, er det prosjektets målsetning at

  • lek og aktivitet i større grad skal integreres som en del av parken,
  • sentrale deler av parken skal legges til rette med universell utforming,
  • og parkens element fra den opprinnelige kirkegården skal hensyntas, så som muren i naturstein som omkranser hele parkområdet, og trærne.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00