18095 Graveentreprise E2 - Bygging av ny OV-ledning med åpen graving

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
9/23/2020 9:25 AM (GMT+02:00)
10/21/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Vinh Phung Vinh Phung
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
935478715

Closing date has passed.

Short description

Gravsbekken er et prosjekt som i hovedsak går ut på å separere overvann og spillvann i et AF-system fra 1950.  Prosjektet er i hovedsak inndelt i 2 entrepriser (entreprise E1 er strømperehabilitering av AF ledningen og denne entreprise E2 er Bygging av ny OV – ledning med åpen graving).

Entreprisen omfatter ny 200/800/1200 mm OV-ledning inkl kummer langs traseen for eksisterende hovedavløpsledning (AF) fra Brageveien til Nadderud Stadion (ca 750 m).  Ledningstraseen berører i stor grad private eiendommer.  
Anleggsområdet er delt opp i 5 faser som vist på tegningene VA-110-114.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway