Anskaffelse av rammeavtaler å dentalt forbruksmateriell

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/26/2021 8:09 AM (GMT+01:00)
2/10/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
1/22/2021 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Henrik Seppola Larsen Henrik Seppola Larsen
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Closing date has passed.

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) inviterer til åpen anbudskonkurranse på vegne av Fylkeskommune Nord (FKN) vedrørende rammeavtale på dentalt forbruksmateriell. FKN består av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark samt Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-NorgeIKS.

Troms og Finnmark anskaffer på vegne av FKN rammeavtaler på følgende områder innenfor dentalt forbruksmateriell, og den årlige verdien på avtalene er estimert til å være følgende:

  • Medisinske munnbind
  • Dentalt forbruksmateriell 
  • Engangshansker 
  • Desinfeksjon

Den enkelte delkontrakt har en varighet på 3 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 1 år.

Se under fane "delkontrakt" for nærmere beskrivelse av hva som skal anskaffes.

FKN er ikke et rettssubjekt, og det vil dermed inngås likelydende avtaler for hver av fylkeskommunene med valgt leverandør. Juridisk ansvar og avtalemessig oppfølging påhviler den enkelte avtalepartner.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Dynamic documents

Name
Grunndokument - Anskaffelse av rammeavtaler å dentalt forbruksmateriell

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00