Furesø Kommune - Tender

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Denmark
Org number: 29188327
Company description

 

Furesø Kommune er en nordsjællandsk kommune under Region Hovedstaden.


No results

Title Department Published
30. januar 2020 - Indkøb og udbud i Furesø Kommune 1/7/2020
Affaldsstationer på flere ejendomme, puljeudbud 2 11/2/2020
Børnehuset Kirke Værløse - Renovering af legeplads 2/26/2021
Søndersøskolen - Renovering af toiletter 3/3/2021
Bleer med bevilling 6/3/2021
Visiteret kørsel 6/3/2021
Fødevareaftale til mindre institutioner 6/3/2021
ASP/Cloud-SaaS 6/3/2021
It-driftskapacitet 6/3/2021
Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder 6/3/2021
Computer og it-tilbehør 6/3/2021
Computer 6/3/2021
Tele og data 6/3/2021
Storkøkkenudstyr 6/3/2021
Standardsoftware 6/3/2021
Børnebleer 6/3/2021
Rensning af sand 6/3/2021
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 6/3/2021
Kørsel af skoleelever 6/8/2021
Analyse- og kontraktstyringssystem 6/8/2021
AV-udstyr 6/8/2021
IT-løsning og -projekter 6/8/2021
Vejsalt og bæredygtige tømidler 6/8/2021
Indeklimaundersøgelser på 3 folkeskoler i Værløse 6/16/2021
Ny legeplads Hareskov Skole 8/13/2021
Ny legeplads Hareskov skole 9/6/2021
Rådgivning til udarbejdelse af handlingsplan for sikker trafik ved offentlige skoler 9/8/2021
50.40 Computere og IT-tilbehør 4/20/2022
50.62 Lyskilder 4/21/2022
50.90 Fødevarer 4/21/2022
50.03 Servere og storage 4/21/2022
50.97 Diabetesprodukter 4/21/2022
50.10 Kopi og print 4/21/2022
50.07 Kommunikationsprodukter og –løsninger 4/21/2022
50.94 Urologiprodukter 4/22/2022
50.75 Elevatorservice 4/22/2022
50.95 Sygeplejeartikler 4/22/2022
50.85 Brændstof og fyringsolie 4/22/2022
50.98 Genbrugshjælpemidler 4/22/2022
50.20 Forbrugsartikler 4/22/2022
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 5/9/2022
Stomihjælpemidler 5/9/2022
Børnebleer 5/10/2022
Kommunale bisættelser 5/10/2022
Kørsel af skoleelever 5/12/2022
Visiteret kørsel 5/12/2022
Forsikringsmægler 5/12/2022
Jobcentersystem 5/12/2022
Graffitiafrensning 5/12/2022
Vinduespolering 5/16/2022
Pladsanvisningssystem 5/16/2022
Økonomi- og personalesystem 5/16/2022
Journaliseringssystem (ESDH) 5/16/2022
Trafiksikkerhedsinspektion af trafikveje 7/21/2022
Tilsyn af kommunens plejeenheder 9/12/2022
Lejrvej - stier mv. (genudbud) (Bygge og Anlæg) 9/12/2022
Bro over Tipperup Å (Bygge og anlæg) 9/13/2022
Etablering af 2 heller (Rådgiver ydelser) 9/13/2022
Farum Station Parkering (Bygge og Anlæg) 9/13/2022
Nyt støjhegn Kollekollevej (Bygge og anlæg) 9/13/2022
Udbud af rammeaftale vedrørende teknisk rådgivning og bistand inden for vej og trafik (Rådgiver ydelser) 9/13/2022
Pædagogiske vikarydelser (Tjenesteydelse) 9/14/2022
Børnebleer (Varekøb) 9/14/2022
STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (Tjenesteydelse) 9/14/2022
Gennemførelse af medarbejderundersøgelse (trivselsundersøgelse, ledelsesevaluering og APV) 9/22/2022
Kirke Værløse Børnehus - varmepumpe (Bygge og anlæg) 9/23/2022
Belysningsprojekt - Ellegården (Bygge og anlæg) 10/18/2022
Dispositionsforslag af nyt byrum ved Farum Kulturhus 10/19/2022
Børnehuset Atlantis - Renovering af køkken (Bygge og anlæg) 10/24/2022
Solvangskolen - Isolering af rør (Bygge og anlæg) 10/24/2022
Etablering af 2 heller (Rådgiver ydelser) 11/8/2022
Belysningsprojekt - Hareskov Idrætsanlæg (Bygge og anlæg) 11/8/2022
Farumsødal - Toiletrenovering (Bygge og anlæg) 11/17/2022
lig tilrettelagt ungdomsuddannelse (udbudslovens afsnit III) 12/5/2022
Strategiske Partnerskab ØST vedr. Vedligehold- og energioptimeringsopgaver på kommunens ejendomme (Bygge og anlæg) 12/5/2022
Strategiske Partnerskab VEST vedr. Vedligehold- og energioptimeringsopgaver på kommunens ejendomme (Bygge og anlæg) 12/5/2022
Kørsel af skoleelever 2/14/2023
Visiteret kørsel 2/14/2023
Forsikringsmægler 2/14/2023
Økonomi- og personalesystem 2/14/2023
Graffitiafrensning 2/14/2023
Vinduespolering 2/14/2023
Pladsanvisningssystem 2/14/2023
Ad hoc taxakørsel 2/14/2023
SKI 50.85 Brændstof og fyringsolie (Vare) 2/20/2023
SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler (Vare) 2/20/2023
SKI 50.20 Forbrugsartikler (Vare) 2/20/2023
SKI 50.21 Hobby- og beskæftigelsesartikler (Vare) 2/20/2023
SKI 50.05 Biblioteksmaterialer (Vare) 2/20/2023
SKI 50.70 AV-udstyr (Vare) 2/20/2023
SKI 50.30 Møbler (Vare) 2/20/2023
SKI 50.49 Standardsoftware (Vare og tjenesteydelse) 2/20/2023
SKI 50.04 Tidsskrifter (Vare) 2/20/2023
SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler (Vare) 2/21/2023
SKI 50.20 Forbrugsartikler (Vare) 2/21/2023
SKI 50.21 Hobby- og beskæftigelsesartikler (Vare) 2/21/2023
SKI 50.05 Biblioteksmaterialer (Vare) 2/21/2023
SKI 50.70 AV-udstyr (Vare) 2/21/2023
SKI 50.30 Møbler (Vare) 2/21/2023
SKI 50.49 Standardsoftware (Vare og tjenesteydelse) 2/21/2023
SKI 50.04 Tidsskrifter (Vare) 2/21/2023
Scenarier for udbygning af Jonstrup skole og analyse af skoledistrikter (Rådgivning) 2/28/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00