Udbud af bygherrerådgivning til Vandlinjeprojekt

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/9/2020 3:37 PM (GMT+02:00)
10/2/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
8/18/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Ligia Hansen Ligia Hansen
Refshalevej 250
1432 København K
Denmark
25601920

Tender is cancelled

Short description

Dette udbud vedrører levering af bygherrerådgivning til vandlinjeprojektet på Renseanlægget Damhusåen. Udbuddet omfatter bygherrerådgivning ved byggeri i flere totalentrepriser. Bygherrerådgiveren forestår etablering af grundlag for totalentrepriserne, herunder byggeprogram samt præliminært dispositionsforslag. Bygherrerådgiveren forestår totalentrepriseudbud samt bistand i forbindelse med bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse. Bygherrerådgiveren forestår koordinering og opfølgning for bygherren gennem projekterings- og udførelsesfasen. Bygherrerådgiveren formidler og koordinerer samarbejdet mellem bygherren og entreprenører.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Udbud af bygherrerådgivning til Vandlinjeprojekt

Files

Name Size
Bilag 1 Udbudsbetingelser.pdf 368 KB
Bilag 1A Bemandingsplan og honorarramme.xlsx 14 KB
Bilag 1B Projektreferencer.xlsx 12 KB
Bilag 1C CV.xlsx 14 KB
Bilag 1D Konsortieerklæring.docx 598 KB
Bilag 1E Støtteerklæring.docx 597 KB
Bilag 1F Underleverandørerklæring.docx 597 KB
Bilag 1G Udkast til rådgiveraftalen.pdf 286 KB
Bilag 2 - Arbejdsklausul og lærlingeklausul.pdf 580 KB
Bilag 2A. Redegørelse for overholdelse af aftalens arbejdsklausul og lærlingeklausul.pdf 499 KB
Bilag 2B. Information til eksterne samarbejdspartenere om sikkert og sundt arbejde.pdf 58 KB
Bilag 3 ABR 18 - BIOFOS.pdf 531 KB
Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse.pdf 532 KB
Bilag 4A YB 01.01 Levering af dokumentation fra eksterne leverandører.pdf 2.89 MB
Bilag 4B YB 02.01 CE-koordinator opgaver ved CE-mærkning.pdf 482 KB
Bilag 4C YB 02.02 Ibrugtagningskontrolskema.pdf 484 KB
Bilag 4D YB 03.01 LOG rapport.pdf 468 KB
Bilag 4E YB 04.01 checkliste-til-leverandoeraflevering.pdf 89 KB
Bilag 4F YB 05.01 checkliste-midlertidig-idriftsaettelse.pdf 145 KB
Bilag 4G YB 06.01 checkliste-intern-overlevering.pdf 95 KB
Bilag 5 - Projektbeskrivelse.pdf 699 KB
Bilag 5A. PB 01.01 Belastning og design.pdf 818 KB
Bilag 5B. PB 01.02 Anlægskoncepter RD Resume.pdf 482 KB
Bilag 5D. PB 01.03a T01.01 Hydraulisk snit.pdf 379 KB
Bilag 5E. PB 01.03b T01.02 Ledningsplan.pdf 525 KB
Bilag 5F. PB 01.03c T01.03 Dispositionsplan 2025.pdf 534 KB
Bilag 5G. PB 01.03d T01.07 Flowdiagram - Tekniske afk.pdf 979 KB
Bilag 5I. PB 01.04 Implementeringsplan.pdf 913 KB
Bilag 5J. PB 01.05 Læsevejledning af rapporter.pdf 166 KB
Bilag 6 - Udbudstidsplan Ms Project.mpp 310 KB
Bilag 6 - Udbudstidsplan.pdf 137 KB
Bilag 7 - Medarbejderkategorier.pdf 227 KB
Bilag 1 Udbudsbetingelser_rev. 01-09-2020.pdf 372 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway