Entreprise 7001 Kulvert under jernbanen og GS-bro - Nytt sykehus i Drammen

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/21/2020 9:21 AM (GMT+02:00)
10/13/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
9/28/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Torgrim Dalseg Truls Bakken
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norway
814630722

Closing date has passed.

Short description

Entreprise 7001 til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset. Veien skal tilknyttes ny rundkjøring i Strandveien, og entreprisen avsluttes mot eksisterende terreng før eksisterende administrasjonsbygg på sykehussiden av jernbanen.  Kulvert og ramper skal bygges i betong i spuntavstivet byggegrop. Betongkonstruksjonen er direktefundamentert, dvs. på såler. Byggegropen skal graves maksimalt til ca. kote -2,6, og lokalt noe dypere. Berørt jernbanefylling består delvis av EPS og løs Leca.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway