Entreprise 2304 Tett hus Sentralbygg konkurranse med forhandling

Information

8/20/2020 1:46 PM (GMT+02:00)
9/30/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
9/14/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Merete Andersen Merete Andersen
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norway
814630722

Closing date has passed.

Short description

Entreprise 2304 Tett hus er en totalentreprise kontrakt, NS 8407.
Entreprisen Tett hus sentralbygget består av:
Behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget som bygges samtidig.
Det er lagt vekt på å bryte opp bygningsmassen i flere mindre volumer slik at sykehuset fremstå variert og at organiseringen er forståelig også sett fra utsiden. Dette kommer til syne ved at anlegget er delt opp i flere bygg med utvendige gårdsrom mellom.
Byggene er gruppert rundt en gjennomgående glassoverdekket gate, hovedaksen ut fra adkomstbygget med hovedinngangen. Glassgaten strekker seg på hver side av adkomstbygget med servicebygget i sydvest i enden av den ene delen og med de tre byggene for psykisk helsevern og rus (PHR) i den andre.
Glassgaten vil være en del av denne anskaffelsen

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Entreprise 2304 Tett hus - Sentralbygg Konkurranse med forhandling - prekvalifisering

Files

Name Size
Mercell dokumenter.zip 477.33 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway