EØS 044-2020 Rammeavtale Rørinspeksjon 2020-2022

Information

05 - Contract notice - utilities
Open procedure
9/6/2020 9:11 AM (GMT+02:00)
10/6/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
9/29/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
10/6/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten har ansvar for det offentlige vann- og avløpsnettet som omfatter ca 1200 km avløpsledninger og ca 900 km vannledninger. Ca 1% av det offentlige ledningsnettet fornyes årlig.
 
I forbindelse med fornyelse av det offentlige ledningsnettet, utføres det kartlegging og/eller tilstandsvurdering av private ledninger som er tilkoblet offentlig nett.  Denne tilstandsvurderingen av det private nett utføres ved hjelp av rørinspeksjon og er grunnlaget for denne anskaffelsen.
 
Rørinspeksjon utføres også i tilfeller der man har mistanke om lekkasje på private avløpsledninger.
 
Dokumentasjonen fra rørinspeksjonen brukes i kommunens vurdering av om det foreligger grunnlag for å gi pålegg om utbedring av private ledningsanlegg. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00