Konsulent - 99672907- Gassoppfølging og -rådgivning Heggstadmoen

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/31/2020 12:12 PM (GMT+02:00)
7/1/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
6/19/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Trondheim kommune Trondheim kommune
Mari-Anne Mauset Hanna Granerud Øverås
Erling Skakkes gate 14
Postboks 2399 Torgarden

7004 TRONDHEIM
Norway
942110464

Closing date has passed.

Short description

Trondheim kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse om kontrakt i prosjektet Gassoppfølging og -rådgivning Heggstadmoen.  

Oppdragsgiver ønsker tilbud fra leverandører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid iht konkurransegrunnlaget.

Konkurransen gjennomføres via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy Mercell. All kommunikasjon og tilbudsinnlevering skjer via Mercell. 

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Kontraktstildeling - 99672907- Gassoppfølging og -rådgivning Heggstadmoen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway