Nr. 14150 Triukšmą slopinančių sienelių rangos darbų pirkimas

Information

05 - Contract notice - utilities
Restricted procedure
2/17/2020 9:42 AM (GMT+01:00)
3/17/2025 11:00 AM

Buyer

AB „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“
Aistė Kielaitė
Mindaugo g. 12
LT-03603 Vilnius
Lithuania
110053842

Short description

Pirkimo objektas – triukšmą slopinančių sienelių rangos darbai, susidedantys iš: — statybos darbų vykdymo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais), — rangos darbų vykdymo pagal rangos darbų sutarties sąlygas, parengtas remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis (gali būti taikoma ne visiems konkretiems pirkimams pagal šią DPS).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway