Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta (grozījumi, pielikums)

Information

11/8/2019 3:40 PM (GMT+01:00)
12/2/2019 10:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bauskas ūdens SIA Bauskas ūdens SIA
Biržu iela 8A
LV-3901 Bauska
Latvia
43603011586

Short description

Jaunākā informācija 08.11.2019
 
Paziņojums,  pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 02.12.2019. plkst.11.00
 
***
Jaunākā informācija 31.10.2019

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 25. novembris, plkst.11:00 Biržu ielā 8a, Bauska, LV-3901, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 
***
Paziņojums par atklāta konkursaBūvdarbu iepirkums “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”  ID. Nr. BŪ 2019/1/KF
Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Tehniskais direktors, tālr. +371 63960566

e-mail:info@bauskasudens.lv

 Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss Būvdarbu iepirkums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Bauskā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.

 Līguma izpildes termiņš:

Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma
līdz 2021.gada 1. jūnijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

SIA“Bauskas ūdens“ mājas lapā bauskasudens.lv/lv/iepirkumi, vai Bauskas pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv sadaļā Pašvaldība/Kapitālsabiedrības, kā arī ar izdrukātiem Iepirkuma dokumentiem var iepazīties kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdens“, Biržu ielā 8a  (ēkas 2. stāvā) Bauskā, darba dienās no 09.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2019.gada 15. novembris plkst.11.30, SIA „Bauskas ūdens”
uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, atklātā komisijas sēdē.
Tālrunis: +371 63960565
info@bauskasudens.lv

 

Files

Name Size
Atkārtoti-izsludina-iepirkuma-procedūru.pdf 472 KB
Buvprojekti_15102019.rar 106.05 MB
A_pielikums_Tehniska-specifikacija_BUIIIk_fin_15102019.pdf 1.60 MB
D-pielikums_piedsagparaugi15102019.docx 51 KB
FIN_PIED_veidne_15102019ABV1.xlsx 358 KB
Saite_projekti15102019.docx 11 KB
Nolikums_15102019_ABV2_labojumi.docx 172 KB
Nolikums_15102019_ABV2_labojumi2.docx 169 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway