Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta (pielikums) (grozījumi)

Information

8/29/2019 4:50 PM (GMT+02:00)
9/16/2019 10:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bauskas ūdens SIA Bauskas ūdens SIA
Biržu 8a
LV-3901 Bauska
Latvia
443603011586

Closing date has passed.

Short description

Jaunākā informācija 29.08.2019.

Pagarināts iesniegšanas termiņš

 iesniegšanas termiņš līdz 16.09.2019. plkst 11.00

***

 Jaunākā informācija 28.08.2019.

Pagarināts iesniegšanas termiņš

 iesniegšanas termiņš līdz 12.09.2019. plkst 11.00

***

Izsludina iepirkuma procedūru-Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu.

Būvdarbu iepirkums “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”  ID. Nr. BŪ 2019/1/KF
Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Tehniskais direktors, tālr. +371 63960566

e-mail:info@bauskasudens.lv

 Iepirkuma procedūra:

SPSIL zemslieķšņu“ iepirkums, kas tiek veikts saskaņāar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkuma vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tiek realizēts, kā sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu.

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Bauskā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.

 Līguma izpildes termiņš:

Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma
līdz 2021.gada 1. jūnijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

SIA“Bauskas ūdens“ mājas lapā bauskasudens.lv/lv/iepirkumi, vai Bauskas pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv sadaļā Pašvaldība/Kapitālsabiedrības, kā arī ar izdrukātiem Iepirkuma dokumentiem var iepazīties kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdens“, Biržu ielā 8a  (ēkas 2. stāvā) Bauskā, darba dienās no 09.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2019.gada 02. septembris plkst.11.00, SIA „Bauskas ūdens”
uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, slēgtā komisijas sēdē.
Tālrunis: +371 63960565
info@bauskasudens.lv

Files

Name Size
Uzaicinajums_finall.pdf 473 KB
Nolikums_30.07.2019draft.pdf 1.35 MB
FIN_PIED_veidne_FINALL.xlsx 380 KB
D_pielikums.docx 103 KB
Būvprojektu_saite.docx 11 KB
A_pielikums_Tehniska-specifikacija_BUIIIk_fin.pdf 1.61 MB
1Atb.uz-ieintereseto_piegādātāju_jautājumu.pdf 388 KB
Nolikums_ar_precizējumiem_28082019.pdf 943 KB
Nolikums_ar_precizējumiem_28082019-1.pdf 1.00 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway