Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS)

Information

4
Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS)
Service (IKT)
IKT tjenester og programvare
From : 9/15/2017
Joy Frantzen
EØS 007-2017 Drift og vedlikehold av Energi Oppfølgings System (EOS)
Etat for bygg og eiendom
BFIE

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Hvis ikke annen varighet eller annet oppstartstidspunkt er avtalt i bilag 4, gjelder avtalen i 3 (tre) år regnet fra det tidspunktet som fremgår på avtalens side to (oppstartsdato). Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp Kunden med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Hvis Leverandøren i praksis er alene om å levere vedlikehold av vesentlige deler av den programvare som omfattes av avtalen, kan oppsigelse skje med 24 (tjuefire) måneders varsel og første gang etter 4 (fire) år, slik at samlet avtaletid blir minimum 6 (seks) år.

Description:

EBE har inngått avtale om kjøp og vedlikehold av et web-basert energioppfølgingssystem (EOS) for å overvåke, registrere, rapportere og analysere energiforbruk og effekthistorikk i sin eiendomportefølje.  

Anskaffelsen skal omfatte EOS for oppfølging av kommunale bygg som skoler, helsebygg, idrettsbygg, større omsorgsboliger, barnehager, bydel- og fritidsbygg og kontorbygninger. På sikt skal EOS også kunne ivareta energi- og klimaregnskap for anlegg (pumpestasjoner, parker, veilys, idrettsanlegg med mer.) Implementeringen skal utføres trinnvis der bygningsgruppene nevnt over kobles opp fortløpende. Deretter starter drift/vedlikeholdsavtalen (SSA-V).

Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom forvalter en bygningsmasse på ca 1000 bygg og ca 1. mill.m2. Av disse skal i utgangspunktet ca 290 bygg etableres i EOS, med automatiske målere, samt ca 95 manuelle målere. Det forventes at dette tallet vil øke.

Bergen kommune har store ambisjoner i forhold til å redusere eget energibruk og EOS ansees å være et viktig verktøy i dette arbeidet

Suppliers

Name Primary contact Phone
Esave AS Kjell Krüger

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00