17/1399 Oppgradering av brannmur

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/12/2018
2/16/2018
2/9/2018
2/16/2018

Buyer

Statistisk Sentralbyrå Statistisk Sentralbyrå
Steinar Byberg Hansen Steinar Byberg Hansen
Akersveien 26
Postboks 8131 Dep

0033 OSLO
Norway
971526920

Short description

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings‐ og
analysevirksomhet. Vi publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.
Statistisk sentralbyrå er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven, men er faglig sett en uavhengig organisasjon. Dette
innebærer av SSB selv bestemmer hva som skal publiseres og når og hvordan dette skal skje.
SSB lager statistikk om: folk og levekår, ressurser og miljø, økonomi og nasjonalregnskap kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet
I underkant av 900 medarbeidere i Oslo og Kongsvinger bidrar til at samfunnsdebatt og ‐styring er basert på best mulig informasjon og
fakta. I tillegg har SSB nærmere 150 intervjuere rundt om i landet.


Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Files

Title Size
Dok 05 - Bilag 4 37 KB
Dok 06 - Bilag 5 34 KB
Dok 02 - Bilag 1 73 KB
Dok 04 - Bilag 3 77 KB
Dok 12 - SSA-K 103 KB
Dok 10 - Sikkerhetsavtale 54 KB
Dok 11 - Taushetserklaering 86 KB
Dok 01 - Tilbudsbrev 300 KB
Dok 13 - Bilag 6 40 KB
Dok 14 - Bilag 8 32 KB
Dok 15 - Bilag 9 33 KB
Dok 16 - Bilag 10 31 KB
Dok 07 - Bilag 7 41 KB
17 1399 Konkurransegrunnlag 61 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway