Jan Børge Rian

Tenders

Title Closing date
Anskaffelse av sakselift til Ørland flystasjon 11/10/2021 12:00 PM
Rengjøring av nettstasjoner ved Ørland flystasjon 10/11/2021 12:00 PM
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 9/30/2021 12:00 PM
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 9/10/2021 12:00 PM
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 8/10/2021 12:00 PM
Rassikringstiltak ved Hammernesodden 6/15/2021 12:00 PM
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 6/9/2021 12:00 PM
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 5/19/2021 12:00 PM
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 3/1/2021 12:00 PM
R01019 - Rammeavtale på kontroll av IKAR fallblokker ved Ørland flystasjon 1/13/2021 12:00 PM
100754 - Oppsetting av plasthall ved Ørland flystasjon 11/6/2020 12:00 PM
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 9/23/2020 12:00 PM
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 9/23/2020 12:00 PM
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison
Anskaffelse av 2-søylet løftebukk til Ørland flystasjon 3/31/2020 12:00 PM
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 3/25/2020 12:00 PM
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison 10/31/2019 12:00 PM
Merking av flyoperative flater - Ørland flystasjon 9/10/2019 12:00 PM
Anskaffelse av kloakkspylemaskin 5/20/2019 12:00 PM
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 5/20/2019 12:00 PM
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 6/20/2019 12:00 PM
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg 5/20/2019 12:00 PM
Utskifting av tak på idrettsbygg 5/27/2019 12:00 PM
Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes 6/17/2019 11:59 PM
Anskaffelse av tilhengerlift 5/15/2019 12:00 PM
Utvendig rehabilitering av vernet bygg - Drevjamoen 5/15/2019 12:00 PM
Leddporter for garasjebygg ved Ørland flystasjon 4/25/2019 12:00 PM
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 5/20/2019 12:00 PM
REMI - Brøyteavtaler flere lokasjoner 9/24/2018 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00