Intensjonsavtale - Anskaffelse av systemet ISY ProAktiv Prosess Vannmåler

Information

1
Intensjonsavtale - Anskaffelse av systemet ISY ProAktiv Prosess Vannmåler
Avtale om kjøp og vedlikehold av programvare
EDB-system og vedlikeholdsavtale
Ole-Gunnar Nilsen

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Tromsø kommune har intensjon om å inngå avtale med Norconsult informasjonssystemer om anskaffelse av systemet ISY ProAktiv Prosess Vannmåler.
 Systemet skal håndtere endring i gebyrer for vann og avløp basert på endringer av areal i matrikkelen etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller bygg registreres tatt i bruk. Systemet integreres sømløst med Tromsø kommunes eksisterende kontorstøttesystem for VA-gebyrer, ISY ProAktiv, ved at det foreslår varelinjer og oppdaterer kontorstøttesystemet etter gjennomgang av arbeidsliste i ISY ProAktiv Prosess Vannmåler.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Norconsult Informasjonssystemer AS Cathrine Marstein Engen +47 45 40 46 05

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway