Kate-Mari Hagen

Rådgiver Innkjøp

Tenders

Title Closing date
Delkontrakt b) Personal Health Gateway (PHG) 11/15/2022 12:00 PM
Delkontrakt a) Point-of-Care Gateway (PoCG) 11/15/2022 12:00 PM
Gateway for a) Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - dialogfase 11/15/2022 12:00 PM
Kompetansepartner sky for Helse Sør-Øst Dialogfase 11/18/2022 12:00 PM
Markedsundersøkelse: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF
Kvalifisering for a) Gateway for Point-of-Care MTU og b) Digital Hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst 10/3/2022 10:00 AM
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF
Kvalifisering: Kompetansepartner Sky for Sykehuspartner 8/31/2022 12:00 PM
Kontraktstildeling: Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
Kontraktstildeling: Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter
Kontraktstildeling: Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter
Analyse-, forsknings- og rådgivningstjenester innen IKT for Helse Sør-Øst
B. Mindre grupper 5/30/2022 10:00 AM
A. Store grupper 5/30/2022 10:00 AM
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med revmatologiske sykdommer for Oslo universitetssykehus HF 5/30/2022 10:00 AM
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS
B. Ionterapi 3/11/2022 10:00 AM
A. Protonterapi 3/11/2022 10:00 AM
Partikkelterapi i utlandet for norske pasienter 3/11/2022 10:00 AM
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 2/18/2022 10:00 AM
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med psoriasis for Oslo Universitetssykehus HF 1/10/2022 10:00 AM
Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus - tilbudsfase 2/18/2022 10:00 AM
Gateway for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst - markedsundersøkelse
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter - tilbudsfase 1/5/2022 12:00 PM
Behandlingsopphold i utlandet for norske pasienter med ALS 1/17/2022 10:00 AM
Innovasjonspartnerskap: Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus for Oslo universitetssykehus HF 1/4/2022 10:00 AM
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF
Oversettelsesverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter 11/29/2021 10:00 AM
C - IKT-system for lokasjonsregister 10/8/2021 11:00 AM
IKT-system for hhv. RFID, hendelsesbasert sporing og lokasjonsregister i Helse Sør-Øst - Dialogfase 10/8/2021 11:00 AM
Behandlingsopphold (klimaterapi) for barn og unge med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem for Oslo universitetssykehus HF 8/25/2021 10:00 AM
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF - konkurransefase 9/6/2021 12:00 PM
Drift av Micro Focus ITOM Container Deployment Foundation (CDF) plattform (kundeportalen) i Sykehuspartner HF 6/30/2021 10:00 AM
Markedsundersøkelse (RFI): Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Integrasjon i Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse (RFI): Digital løsning for utvikling og publisering av samvalgsverktøy til Helse Sør-Øst
Markedsundersøkelse: Innovasjonspartnerskap Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner ved Oslo universitetssykehus HF
Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag - tilbudsfase 6/18/2021 12:00 PM
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for Vestre Viken HF - dialogfase 6/4/2021 1:00 PM
Markedsundersøkelse: Test Environment Management-verktøy for Sykehuspartner HF
Kvalifisering: Innovasjonspartnerskap - fortsett å bli bedre etter hjerneslag 5/4/2021 12:00 PM
Kunstig intelligens i billeddiagnostikk for VV HF 4/23/2021 1:00 PM
Kontraktstildeling: Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF - konkurranse 5/10/2021 12:00 PM
Kvalifisering: Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF 4/6/2021 12:00 PM
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre etter hjerneslag
Vedlikehold av Ivanti Dynamic Workspace i Sykehuspartner HF
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 12/18/2020 10:00 AM
Digitalt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter ved Oslo universitetssykehus
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst - tildeling av kontrakt
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - tildeling av kontrakt
Samfunnsanalyse – sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - tildeling av kontrakt
Åndedrettsvern til helseforetakene i Norge
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF - kontraktstildeling
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser 5/22/2020 12:00 PM
Norsk produksjon av visir til helseforetak og kommuner i Norge ifbm. Covid19
Verktøy for digital simulering for utvikling og opplæring i nye bygg ved Oslo universitetssykehus HF - markedsundersøkelse
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon
Kommunikasjonstjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst 6/5/2020 12:00 PM
Ny infrastruktur Oracle til Sykehuspartner HF
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF 4/27/2020 12:00 PM
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF - tildleing av kontrakt
Vedlikehold av Mailvask- og antivirusprogramvare for Sykehuspartner
Konsulentbistand til utvikling og støtte for Micro Focus-porteføljen i Sykehuspartner HF
E-læringskurs i hjerte- og lungeredning til ansatte i Helse Sør-Øst 3/6/2020 12:00 PM
Bistand til gjennomføring av Proof of Consept (PoC) av System for datahøsting og analyse i Sykehuspartner 2/5/2020 12:00 PM
Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon 5/6/2019 10:00 AM
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - konkurransefase 10/28/2019 10:00 AM
Doseplanleggingssystem (treatment planning) for stråleterapi ved OUS - konkurranse 10/15/2019 10:00 AM
Intensjonskunngjøring - Anskaffelse av programvare for skjelettaldersbestemmelse til bruk i foretakene i Helse Sør-Øst
Plattform for digital prosessautomasjon, beslutningsstøtte og samhandling (DPA) for Helse Sør-Øst RHF
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst - kontraktstildeling
Doseplanleggingssystem (Treatment planning) for stråleterapi til Oslo universitetssykehus HF 8/26/2019 3:00 PM
Elektronisk logistikk- og kvalitetsstyringssystem til sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF - prekval. 8/23/2019 10:00 AM
Finansiering av utstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst 4/10/2019 9:00 AM
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter
Finansiering av utstyr (leasing) til helseforetakene i Helse Sør-Øst
Elektronisk logistikk- og kvalitetssikringssystem for sterilavd. ved Oslo universitetssykehus HF
Doseplanleggingssystem for stråleterapi ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Rammeavtale kjøp- og vedlikehold av Citrix-produkter v2 10/15/2018 10:00 AM
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF
Rammeavtale for programvare for sikring av endepunkter 10/8/2018 9:00 AM
Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre!
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser
Rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester til Helse Sør-Øst RHF m.fl.
Electronic logistics and quality assurance system for the Sterile Department at Oslo University Hospital.
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF
Kurs i prosjekt- og programledelse til Sykehuspartner HF 6/14/2018 10:00 AM
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority].
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF
KANSELLERT: Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 4/17/2018 1:00 PM
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 4/17/2018 1:00 PM
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH)
Kommunikasjonsbistand til Sykehuspartner HF 3/20/2018 12:00 PM
Legal services to Health trusts in Health region South East.
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst
Behandlingsopphold i utlandet for pasienter med psoriasis 4/5/2018 10:00 AM
Climate treatment abroad for patients with psoriatic disease 4/5/2018 10:00 AM
Climate treatment abroad for adult patients with rheumatic diseases 3/2/2018 1:00 PM
Behandlingsopphold i utlandet for voksne pasienter med reumatiske lidelser 3/2/2018 1:00 PM
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord
Strategic communications services to Helse Sør-Øst RHF [the South Eastern Norway Regional Health Authority]. 2/15/2018 10:00 AM
Strategiske kommunikasjonstjenester til Helse Sør-Øst RHF 2/15/2018 10:00 AM
Regional ambulansejournal til helseforetak i Helse Sør-Øst
The tender contest includes all health trusts in Health region South-East [Helse Sør-Øst]. 11/20/2017 10:00 AM
Juridiske tjenester til helseforetak i Helse Sør-Øst 11/20/2017 10:00 AM
Internal audit services for Health Region South East, Health Region Mid-Norway and Health Region North. 11/8/2017 10:00 AM
Internrevisjonstjenester til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 11/8/2017 10:00 AM
Actuary services to the Pension Fund for the health authorities in the Capital area (PKH). 11/6/2017 10:00 AM
Aktuartjenester til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 11/6/2017 10:00 AM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00