Maiken Sanden

Tenders

Title Closing date
Tilbudsfase i konkurranse fulldigitalisert røntgenapparat og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HF 2/15/2023 12:00 PM
EEG system til Helse Bergen HF - tilbudsfase 3/13/2023 12:00 PM
Produktgruppe 1: overlys 2/9/2023 12:00 PM
Lysbehandling til nyfødte i Helse Vest RHF 2/9/2023 12:00 PM
EEG system til Helse Bergen HF - prekvalifisering 2/20/2023 12:00 PM
Tilbudsfase i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 3/13/2023 12:00 PM
Prekvalifisering i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 2/20/2023 12:00 PM
Universalt gjennomlysningsstativ til Helse Bergen HF 2/13/2023 12:00 PM
Prekvalifisering til konkurranse fulldigitalisert røntgenlaboratorium og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HF 1/24/2023 12:00 PM
Produktgruppe 2: underlys 2/6/2023 12:00 PM
IOM maskiner til Helse Bergen HF 1/30/2023 12:00 PM
Høring: Fulldigitalisert røntgenlaboratorium og mobile røntgenapparat ved Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - IOM maskiner til Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - Universalt gjennomlysningsstativ til Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom, til Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - EEG system til Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - fulldigitalisert røntgenapparat og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - lysbehandling til spedbarn ved Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - MR 3 T til Helse Bergen HF
Power Tools til ortopediske avdelinger for levering til Helse Bergen HF 3/25/2021 12:00 PM
Cellevasker til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF
ICG Imager System for levering til Helse Bergen HF
Oscillerende sag til sternum for levering til Helse Bergen HF 4/13/2021 12:00 PM
Cellevasker til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 3/31/2021 11:59 PM
Neuronavigated TMS for levering til Helse Bergen HF
Oscillerende sag til sternum for levering til Helse Bergen HF 8/25/2020 12:00 PM
Power Tools til ortopediske avdelinger for levering til Helse Bergen HF 1/18/2021 12:00 PM
Brystkompresjonsmaskiner til Akuttmedisinsk avdeling for levering til Helse Bergen HF og Helse Førde HF 1/20/2021 12:00 PM
ICG Imager System for levering til Helse Bergen HF 1/19/2021 12:00 PM
Høring: Power Tools til ortopediske avdelinger ved Helse Bergen HF
Tredemølle for kondisjonstesting og monitorering av medisinske parametre 9/11/2020 12:00 PM
Celleteller til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 8/17/2020 12:00 PM
Markedsdialog Power Tools til Haukeland universitetssjukehus
Morsmelkanalysator for levering til Helse Bergen HF 5/28/2020 12:00 PM
Morsmelkanalysator for levering til Helse Bergen HF 5/26/2020 12:00 PM
Høring: Celleteller til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog - Cellevasker til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF
Bordsentrifuger 2/13/2020 12:00 PM
Sentrifuger 2/13/2020 12:00 PM
Sentrifuger til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 2/13/2020 12:00 PM
Invitasjon til markedsdialog - Celleteller til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF
CO2 inkubatorer og varmeskap til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 11/27/2019 12:00 PM
Høring: Sentrifuger til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF
Håndsveis 1/13/2020 12:00 PM
Sterilsveis 1/13/2020 12:00 PM
Sterilsveis inkl. forbruksmateriell og håndsveis til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 1/13/2020 12:00 PM
Varmeskap 11/27/2019 12:00 PM
Innfrysningsmaskiner 11/21/2019 12:00 PM
Transporttank 11/21/2019 12:00 PM
Nitrogenlagringstanker 11/21/2019 12:00 PM
Nitrogenlagringstanker, transporttank og innfrysningsmaskiner til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 11/21/2019 12:00 PM
CO2 inkubatorer 11/27/2019 12:00 PM
Blodskap 10/31/2019 12:00 PM
Ultrafrys 10/31/2019 12:00 PM
Fryseskap 10/31/2019 12:00 PM
Kjøleskap 10/31/2019 12:00 PM
Kjøle-, blod- og fryseskap til Ex vivo fasilitet ved Helse Bergen HF 10/31/2019 12:00 PM
Påmelding til presentasjon av sentrifuger til Ex vivo fasilitet
Påmelding til presentasjon av utstyr - sprøyte- og infusjonspumper
Aktiv varmluftsystem med forbruksmateriell og selvaktiverende varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest
External cooling machine for non-invasive temperature regulation, Helse Bergen HF
Ekstern kjølemaskin for non-invasiv temperaturregulering, Helse Bergen HF
Invitasjon til markedsdialog om anskaffelse av blod og væskevarmere til Helse Bergen HF
A monitoring apparatus with Near-infrared spectroscopy (NIRS) for Bergen Health Trust
Monitoreringsapparat med NIRS teknologi for levering til Helse Bergen HF
Deltilbud 2: selvaktiverende varmetepper 3/1/2018 12:00 PM
Deltilbud 1: aktiv varmluftsystem og tilhørende forbruksmateriell 3/1/2018 12:00 PM
Aktiv varmluftsystem med forbruksmateriell og selvaktiverende varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest 3/1/2018 12:00 PM
Forced air warming system with consumables and self activating heating mats for delivery to the health authorities in Helse Vest [the Western Norway Regional Health Authority]. 3/1/2018 12:00 PM
NO gas system for Helse Bergen HF (Health Bergen Health Trust)
NO gass system for levering til Helse Bergen HF
Surgical microscope for delivery to Helse Bergen HF [Bergen Hospital Trust]. 1/2/2018 12:00 PM
External cooling machine for non-invasive temperature regulation, Helse Bergen HF. 1/12/2018 12:00 PM
Ekstern kjølemaskin for non-invasiv temperaturregulering, Helse Bergen HF 1/12/2018 12:00 PM
Produktgruppe 2 - gulvstående mikroskop 1/2/2018 12:00 PM
Produktgruppe 1 - takhengt mikroskop 1/2/2018 12:00 PM
NO gass system for levering til Helse Bergen HF 12/1/2017 12:00 PM
A monitoring apparatus with Near-infrared spectroscopy (NIRS) for Bergen Health Trust. 12/11/2017 12:00 PM
Monitoreringsapparat med NIRS teknologi for levering til Helse Bergen HF 12/11/2017 12:00 PM
Diatermiapparat med APC-funksjon
Diathermy device with APC function.
NO gas system for Helse Bergen HF (Health Bergen Health Trust). 11/17/2017 12:00 PM
Invitation to a market dialogue concerning the future procurement of a patient heating system for Health Region West.
Invitasjon til markedsdialog om anskaffelse av pasientvarmesystem til Helse Vest RHF
Monitoreringsutstyr til ECMO-systemer
Invitation to a supplier presentation for NO gas system for Helse Bergen HF.
Invitasjon til leverandørpresentasjon NO gass system til Helse Bergen HF
Invitasjon til leverandørpresentasjon NO gass system til Helse Bergen HF 5/19/2017 2:00 PM
Anskaffelse av hjertekompresjonsmaskin til HF i Helse Vest RHF
Aspirasjonspumpe og varmeblokk
Pasientvarmere forbruksmateriell
Respirator til bruk i trykkammer

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00