Entreprise E1 Styrt boring Schwachs gate - Øya APS

Information

Competitive dialogue
12/1/2016
1/5/2017

Buyer

Trondheim Kommune Trondheim kommune
Lars Erik Hårberg Lars Erik Hårberg
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
Norway
942110464

Closing date has passed.

Short description

Konkurransen omfatter etablering av selvfallsledning for spillvann med lengde ca. 470 m ved hjelp av styrt boring. Aktuell dimensjon/rørtype er DN400 PE100 RC SDR 11.

For nærmere orienteering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktsarbeidet henvises det til konkurransegrunnlaget. Kontrakt forutsettes inngått i uke 5 (2017).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway