Entreprise E1 Styrt boring Schwachs gate - Øya APS

Information

Competitive dialogue
12/1/2016
1/5/2017

Buyer

Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
Norway
+47 72 54 00 00
lars.erik.harberg@trondheim.kommune.no

Short description

Konkurransen omfatter etablering av selvfallsledning for spillvann med lengde ca. 470 m ved hjelp av styrt boring. Aktuell dimensjon/rørtype er DN400 PE100 RC SDR 11.

For nærmere orienteering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktsarbeidet henvises det til konkurransegrunnlaget. Kontrakt forutsettes inngått i uke 5 (2017).

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway