VA-anlegg Lillehammer renseanlegg - Vingrom

Information

Open procedure
12/9/2016

Buyer

Lillehammer kommune, Vann og avløp Lillehammer kommune, Vann og avløp
Elisabeth Børde Elisabeth Børde
Storgata 51, Postboks 986
2626 Lillehammer
Norway
945578564

Short description

Lillehammer kommune skal legge nye VA-ledninger mellom Lillehammer renseanlegg og avløpspumpestasjon PK30 i Vingrom, for å øke sikkerheten til vannforsyningen og å håndtere/forsterke kapasiteten av pumpet avløpsvann fra Vingrom. Nytt VA-anlegg skal legges parallelt med dagens ledninger i Mjøsa som sjøledninger. Denne entreprisen består av etablering av komplett ledningsanlegg fra innside vegg Lillehammer Renseanlegg til innside vegg i avløpspumpestasjon PK30 i Vingrom. Dette innebærer opparbeidelse av VA-anlegg på land, landtak og sjøledninger.

Det skal også etableres inntak for prosessvann fra Mjøsa til Lillehammer renseanlegg. Prosessvanninntaket skal bestå av en dyp inntakskum (fremtidig pumpekum) og inntaksledning ut i Mjøsa. Pumpeledning for prosessvannsanlegget avsluttes på innside av betongvegg i kjelleren på Lillehammer renseanlegg, på lik linje med VA-ledningene.

Files

Title Size
2016-11-25 Sj%C3%B8ledning Vingrom.pdf 364 KB
Anbudstegninger og tegningsliste.pdf 4.24 MB
Bunnkartlegging - Rapport fra %C3%98PD.pdf 1.06 MB
Datarapport for grunnunders%C3%B8kelser ved Lillehammer renseanlegg.pdf 618 KB
FMO - Tillatelse til etablering av nye vann- og spillvannsledninger som sj%C3%B8ledninger i Mj%C3%B8sa.pdf 106 KB
NS8406 Del I.pdf 361 KB
NS8406 DEl II.pdf 527 KB
SHA-plan VA-anlegg Lillehammer renseanlegg - Vingrom.pdf 372 KB
Sj%C3%B8ledning Lillehammer - Vingrom.gab 992 KB
Sj%C3%B8ledning Lillehammer - Vingrom.xml 435 KB
Vannstandskurve for Mj%C3%B8sa.pdf 159 KB
Vedlegg 4 - HMS Egenerkl%C3%A6ring.pdf 50 KB
Vedlegg 5 - Dokumentasjon av kvalifikasjoner-RK.docx 60 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway