Veiledende kunngjøring: Inkontinensprodukter 2017

Information

01 - Prior Information Notice
12/1/2016

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Charlotte Gulbrandsen Charlotte Gulbrandsen
Rådhusgt. 10
Pb 7700

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune med samarbeidsparter skal inngå ny avtale om levering av inkontinensprodukter til alders- og sykehjem etc. Målet med konkurransen er å knytte til seg en totalleverandør innen denne produktgruppen som kan dekke de deltakende partene sitt behov for slike produkter.

Bergen kommune sine samarbeidsparter (andre kommuner og private sykehjem) vil ha mulighet til å tilslutte seg avtalen.

Kontrakten vil gjelde i 2 år, med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten i inntil ytterligere 2 år, totalt maskimalt 4 år. Oppdragsgiver kan velge å innløse opsjonen på 2 år i flere omganger, f. eks for 1 år av gangen.

Omfang:

Basert på statistikk fra året 2015/2016 anslås kontraktsverdi/volum til NOK 4-6 millioner ekskl. mva. Totalverdi, forutsatt avtalevarighet på 4 år, er derfor anslått til omtrent NOK 16-25 milloner.

Dette volumet er basert på statistikk fra kjøp innen aktuelle varegrupper og er ikke bindende for oppdragsgiver. Kjøp vil være avhengig av oppdragsgivers budsjettsituasjon, aktiviteter og andre rammefaktorer.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway