2016/295 Rammeavtale for helseundersøkelse for skipsarbeidstakere for levering til Havforskningsinstituttet

Information

2 - Contract Notice
Not applicable
11/30/2016

Buyer

postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN
Norway
+47 97 09 39 44
kristina.eek-larsen@imr.no

Short description

Rammeavtalen gjelder helseundersøkelse for skipsarbeidstakere som er tilknyttet vår lokale stasjon i Bergen. Leverandøren skal være godkjent i tråd med regelverket og sørge for at alle arbeidstakere ved Havforskningsinstituttets fartøy er helsemessig skikket til tjeneste om bord, og at de oppfyller kravene i forskrift 2014-06-05 nr. 805 om ” Helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger”.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway