Videregående opplæring for voksne

Information

2 - Contract Notice
Not applicable
11/29/2016

Buyer

Fakturamottak, PB 299
4002 STAVANGER
Norway
tone.lise.salte@rogfk.no

Short description

Rogaland fylkeskommune har inngått rammeavtale for videregående opplæring til voksne. Avtalen varer ett år, med opsjon på ytterligere ett år. 

Avtalen er delt opp i fire delavtaler, hvor leverandør kunne gi tilbud både på en, flere eller samtlige leveranser. Hver delavtale ble regnet som en egen konkurranse i evaluering av tilbudene.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway