Leverandørmøte - Merverdiskapende økosystem rundt de nasjonale e-helseløsningene og en API-tilnærming til disse

Information

11/29/2016

Buyer

Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse
Helge Blindheim Helge Blindheim
Pb 6737 St.Olavs plass
0130 Oslo
Norway
915933149

Short description

Direktoratet for e-helse vil avholde et leverandør- og interessentmøte under tittelen “Merverdiskapende økosystem rundt de nasjonale e-helseløsningene og en API-tilnærming til disse“. Møtet avholdes fredag 9. desember kl. 10:00 i våre lokaler i Verkstedveien 1 på Skøyen i Oslo (se vedlegg). Deler av møtet vil også streames på Internett. Møtet er et ledd i utformingen av produktstrategien til de nasjonale e-helseløsningene. For mer informasjon og påmelding, se https://ehelse.no/konferanser/leverandor-og-interessentmote-hos-direktoratet-for-e-helse.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway