16/1818 Anskaffelse av ArcGis - ELA

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/30/2016

Buyer

Statistisk Sentralbyrå Statistisk Sentralbyrå
Birgitte Christensen Birgitte Christensen
Akersveien 26
Postboks 8131 Dep

0033 OSLO
Norway
971526920

Short description

- SSB ønsker å inngå en avtale med Geodata som er forhandler av ESRI programvare i Norge

- SSB ønsker å forlenge en ELA(Enteprise License Agreemant) SSBhar med ESRI via Geodata om bruk av ArcGIS programvare fra ESRI for tre nye år. ARCGis er et sett med programvare for behandle/lage kartbasert materiale.

- SSB har investert mye innsats i bruken av ArcGIS og kan ikke ut fra tilgjengelige ressurser på kort sikt nyttegjøre seg annen programvare.

- Har til hensikt å tegne kontrakten for tre nye år fra 12.12.2016

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway