Innkjøp for bygging av ny tømmerkai, Namsos havn

Information

Competitive dialogue
11/28/2016
1/6/2017

Buyer

Trondheim Havn IKS Trondheim Havn
Odd Helge Søraunet Odd Helge Søraunet
PB 1234 Sluppen
7462 Trondheim
Norway
945510552

Closing date has passed.

Short description

Trondheim Havn planlegger utvidelse av Kiskaia. Fremtidig bruk vil være som tømmerkai/flerbrukskai.

Kaiutvidelsen utgjør 24 m. Kaiområdet er ved utløpet av Namsen.

Kaia er planlagt utført som åpen pelekai med overbygning av betongdragere og betongdekke.

Vertikalpeler vil være borede stålrørspeler ned til fjell, armert og utstøpt. Horisontal forankring er planlagt

med to grupper av skrå stålkjernepeler, den ene gruppen med stag ut til enden av kaia.

Files

Title Size
5135229-RIG 02 Geoteknisk Datarapport.pdf 1.80 MB
B-100 - rev0.pdf 5.13 MB
B-101 - rev0.pdf 745 KB
B-500-1 - rev0.pdf 472 KB
B-500-2 - rev0.pdf 280 KB
B-500-3 - rev0.pdf 304 KB
B-501 - rev1.pdf 380 KB
B-502 - rev0.pdf 725 KB
B-510 - rev0.pdf 164 KB
Bilag 1 Orientering om prosjektet.pdf 21 KB
Bilag 2 Beskrivende mengdeberegning.pdf 198 KB
Bilag 3. Pris skjema for innkj%C3%B8p t%C3%B8mmerkai%2C Namsos 25.11.2016.pdf 218 KB
Konkurransegrunnlag 24.11.2016 .pdf 325 KB
SHA-plan - T%C3%B8mmerkai Namsos.pdf 400 KB
TRONDHEIM HAVN - T%C3%98MMERKAI NAMSOS.gab 704 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway