Rammeavtale - Rekruttering av styremedlemmer til selskaper med statlig eierskap

Information

Competitive dialogue
11/28/2016
12/7/2016

Buyer

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet
Anders Elnan Anders Elnan
Pb 8090 Dep
0032 Oslo
Norway
912660680

Closing date has passed.

Short description

Departementet ønsker å inngå en rammeavtale om rådgivningsbistand som ledd i departementets arbeid med styrevalg i selskaper og virksomheter der staten er eier. Arbeidet vil hovedsakelig bestå av identifisering og egnethetsvurdering av kandidater til styrene på bakgrunn av allerede utformede kompetansebeskrivelser. I enkelte tilfeller kan arbeidet også bestå i vurdering av styrene i lys av de enkelte selskapenes utfordringer, identifisering av kompetansebehov og utarbeidelse av kravspesifikasjon for kandidater i samarbeid med departementet.

Det skal inngås følgende delkontrakter:

1. Rekruttering av styremedlemmer til selskaper der staten har forretningsmessige mål med eierskapet.

2. Rekruttering av styremedlemmer til selskaper der staten har sektorpolitiske mål med eierskapet.

Det kåres én vinner pr. delkontrakt. Samme leverandør kan bli tildelt begge kontraktene. Ved behov kan departementene benytte rådgiver på delkontrakt 1 til selskaper der staten har sektorpolitiske mål med eierskapet og omvendt.

Hovedtyngden av arbeidet vil være i tilknytning til selskapenes ordinære generalforsamlinger eller foretaksmøter vinteren/våren 2017, men det kan også være arbeid senere i 2017, for eksempel ved eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger eller for å forberede neste års styrevalg.

For en nærmere beskrivelse av oppdraget, se bilag 1 til kontrakt: Kundens beskrivelse av oppdraget.

Files

Title Size
Bilag til kontrakt v.1.0.docx 27 KB
Bistandsavtalen v.1.0.docx 94 KB
Konkurransegrunnlag v. 1.0.pdf 738 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway