NDLA - Filmtjenester

Information

Competitive dialogue
11/28/2016
1/3/2017

Buyer

NDLA NDLA
Karianne Mjøs-Haugland Karianne Mjøs-Haugland
Postboks 7900
5020 Bergen
Norway
914004691

Closing date has passed.

Short description

NDLA har behov for eit filmabonnement som sikrar at ei viss mengde faste titlar (spelefilmar, kortfilmar, seriar og dokumentarfilmar) alltid er tilgjengeleg for avspeling på ndla.no. I 2016 har abonnementet omfatta om lag 200 titlar, men det kan bli behov for å auka eller redusere talet på titlar i abonnementet i løpet av avtaleperioden. NDLA har også behov for å nytte avtalen til å kjøpe klipp frå filmar (inntil tre minuttar) til bruk i undervisningsopplegg.

For å sikre den daglege drifta av filmtenesta har NDLA behov for å kjøpe konsulenttenester i form av ein 30% stillingsressurs som Filmansvarleg hos NDLA. Filmansvarleg skal ivareta utveljing, tilrettelegging og tilgjengeleggjering av filmar. I tillegg skal filmansvarleg i samarbeid med NDLA sine tekniske og redaksjonelle medarbeidarar bidra til å utvikle pedagogiske opplegg knytt til leveransen i filmabonnementet.

For oppdraget vil det verte inngått rammeavtale med ein leverandør. Rammeavtalen si lengd vil vere 2 år. Oppdragsgjevar skal ha opsjon på forlenging av rammeavtalen i ytterlegare 1 +1 år, til saman maksimalt 4 år.

Rammeavtalen si totale verdi dersom opsjon om forlenging blir utløyst er antatt å ligge mellom 5-6 MNOK. Det vert understreka at oppgjeven verdi er basert på estimat.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway