NDLA - Filmtjenester

Information

Competitive dialogue
11/28/2016
1/3/2017

Buyer

Postboks 7900
5020 Bergen
Norway
karianne.mjos-haugland@hfk.no

Short description

NDLA har behov for eit filmabonnement som sikrar at ei viss mengde faste titlar (spelefilmar, kortfilmar, seriar og dokumentarfilmar) alltid er tilgjengeleg for avspeling på ndla.no. I 2016 har abonnementet omfatta om lag 200 titlar, men det kan bli behov for å auka eller redusere talet på titlar i abonnementet i løpet av avtaleperioden. NDLA har også behov for å nytte avtalen til å kjøpe klipp frå filmar (inntil tre minuttar) til bruk i undervisningsopplegg.

For å sikre den daglege drifta av filmtenesta har NDLA behov for å kjøpe konsulenttenester i form av ein 30% stillingsressurs som Filmansvarleg hos NDLA. Filmansvarleg skal ivareta utveljing, tilrettelegging og tilgjengeleggjering av filmar. I tillegg skal filmansvarleg i samarbeid med NDLA sine tekniske og redaksjonelle medarbeidarar bidra til å utvikle pedagogiske opplegg knytt til leveransen i filmabonnementet.

For oppdraget vil det verte inngått rammeavtale med ein leverandør. Rammeavtalen si lengd vil vere 2 år. Oppdragsgjevar skal ha opsjon på forlenging av rammeavtalen i ytterlegare 1 +1 år, til saman maksimalt 4 år.

Rammeavtalen si totale verdi dersom opsjon om forlenging blir utløyst er antatt å ligge mellom 5-6 MNOK. Det vert understreka at oppgjeven verdi er basert på estimat.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway