1138001 Den norske Opera & ballett Prosjektering H 501 Utskifting av SD-anlegg

Information

Open procedure
11/28/2016
1/31/2017

Buyer

Statsbygg Hovedkontor Statsbygg Hovedkontor
Gjøran Nicolai Flaatten Gjøran Nicolai Flaatten
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032 Oslo
Norway
997431995

Closing date has passed.

Short description

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

Prosjektnummer: 1138001

Prosjektnavn: Den norske Opera, nytt toppsystem for SD-anlegg

om tilbud på:

•Prosjekteringsgruppe (PG)

Eiendom 137889 skal bytte ut SD-anlegget. Årsak er utdaterte systemer og komponenter, fare for svikt, manglende støtte på eksiterende anlegg og tilgang til reservedeler.

PG sin oppgave er å utarbeide komplett konkurransegrunnlag etter NS 3420, gjennomføre nødvendig kartlegging, prosjektering og utarbeide nødvendige tegninger for utlysning til utførende entreprenør.

Det er bevilget midler til komplett detaljprosjekt på Den Norske Opera.

13789 Den Norske Opera & ballet er det landes største musikk- og scenekunstinstitusjon og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstneriske kvalitet.

Lokalisering: Kristen Flagstads plass, 0150 Oslo

Brutto gulvareal: 50 026 m2

Komplekstype: 615 Kulturbygg

Vernestatus: Fredet i 2013

Oppdragsgiver: Statsbygg Øst

Files

Title Size
1138001 Avtaledokument prosjekteringsgruppe.pdf 244 KB
1138001 Gr%C3%B8nnboka.pdf 463 KB
1138001 Tilbudsskjema - timeprisprosjektering.pdf 170 KB
Erfaringsskjema RI.xls 34 KB
PA_0603_2D-DAKtegninger-20151029.pdf 614 KB
PA_0802_TFM -Eksempler.pdf 156 KB
PA_0802_TFM-Komponentkodeliste.pdf 162 KB
PA_0802_TFM-Systemkodeliste.pdf 124 KB
PA_0802-TFM.pdf 329 KB
PA_3001_VVSinstallasjoner20140215.pdf 366 KB
PA_4001_Elkraftinstallasjoner20140215 .pdf 359 KB
PA_5202_Teknisk spredenett20160406.pdf 437 KB
PA_5601_Automasjon_og_SD-anleggV7-kompatibel.pdf 1.40 MB
Prosjektering - %C3%A5pen anbudskonkurranse - tilbudsinvitasjon SD-anlegg Operaen.pdf 563 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway