Anskaffelse av oversettingstjenester norsk-russisk/russisk-norsk

Information

Open procedure
11/24/2016
12/22/2016

Buyer

Postboks 8130 Dep.
0032 OSLO
Norway
+47 22 24 10 00
postmottak@riksrevisjonen.no

Short description

Oppdragene vil gjelde oversetting av ulike typer dokumenter av ulik kompleksitet. Det vil kunne være revisjonsplaner, møtereferater fra felles intervjuer med forvaltningen i henholdsvis Norge og Russland, de to lands riksrevisjoners faktabeskrivelser, fagrapporter av ulik lengde, brev mv.

I den utstrekning Riksrevisjonen ønsker det skal konsulenten også kunne oversette fra norsk til russisk og fra russisk til norsk i andre deler av Riksrevisjonens virksomhet.

Files

Title Size
Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen_oversetter.pdf 236 KB
Eksempeltekster vedlegg til konkurransegrunnlag.docx 22 KB
Konkurransegrunnlag oversettere.pdf 175 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway