Prosjektsjef

Information

11/24/2016

Buyer

Boks 64
8501 Narvik
Norway
+47 91 54 41 21
innkjop@narvik.kommune.no

Short description

Arbeidsoppgaver

*Hoveddelen av dette oppdraget er tiltenkt oppgaver knyttet til ledelse av Byggforvaltningens bygge- og anleggsprosjekter

*Fungere som støttefunksjon for enhetsleder og overordnet ledelse av øvrige prosjektledere ved alle bygge og anleggsprosjekter.

*Drive målrettet opplæring av prosjektledere og utvikling av *Byggforvaltningens prosjektrelaterte utviklingsoppgaver innenfor bygge- og anleggsprosjekter.

*Tilegne seg og formidle ny kunnskap relevante lover og forskrifter innen bygge- og anleggsfaget

*Bidra til og forestå innkjøp/anskaffelser iht Lov om offentlige anskaffelse

*Ansvar for Byggforvaltningens samlede prosjektportefølje med hensyn på økonomi, framdrift og måloppnåelse

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway