Utvidelse Alstadhaug kirkegård

Information

Open procedure
11/24/2016
12/20/2016

Buyer

Levanger Kommune Levanger kommune
Bjørn Sandvik Bjørn Sandvik
Håkon den Godes gt. 30, Postboks 130
7601 Levanger
Norway
938587051

Closing date has passed.

Short description

Levanger kommune ønsker å innhente anbud på utvidelse av Alstadhaug kirkegård. Kirkegården skal utvides med 816 nye gravplasser, 822 urnegraver i minnelund og 160 urnegraver med egen gravstøtte. Nytt toalettbygg skal etableres. Nye VA-ledninger med opparbeiding av utomhusområder skal utføres. Avløp fra området skal føres via slamavskiller med utslipp til sjø.

Files

Title Size
Del-0.pdf 676 KB
F%C3%B8lgebrev.pdf 69 KB
Mengdebeskrivelse-LINKER.gab 5.99 MB
Mengdebeskrivelse-PDF.pdf 443 KB
Rapport%2C graving for grunnunders%C3%B8kelse utvidelse Alstadhaug kirkeg%C3%A5rd.pdf 232 KB
SHA-plan.pdf 470 KB
Tegninger.zip 8.41 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway