Fv.540 Bjørgeveien-Straume-Sandeide Sykkelvei med fortau

Information

Open procedure
12/11/2016

Buyer

Statens vegvesen Region vest
Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
Norway

Short description

Statens vegvesen skal bygge ut gang-og sykkelsti mellom Straume og Sandeidet Fv.540. Hovedformålet med kontrakten er å etablere deler av hovedrute for gang-og sykkelsti langs Fv.540 Bjørgeveien. Eksisterende gang- og sykkelveg legges om og utvides, slik at gående og syklende skilles fra hverandre.

I tillegg skal det etableres ny gangbro ca 110 meter over Fv.540, nærmere bestemt ved utløpet av Sælevatnet.

Noen hovedelementer i kontrakten:

Mottak av ca 180 000m3 stein til fylling i Sælevatnet

Rivning av 2 boliger.

Opparbeidelse av ca 1000 meter gang- og sykkelvei

Omlegging og utbedring av Fv.540 ved Sandeide

Bygging av gangbro ca 110 meter med et tverrsnitt på ca 4,3 meter.

Utvidelse av Sælenkanalen i regi av Bergen Kommune.

Prosjektet skal gjennomføres som tegningsbasert.

Files

Title Size
Fv 540 Bj%C3%B8rgeveien Straume- Sandeide.gab 11.46 MB
Konkkuransegrunlag.pdf 23.54 MB
S%C3%A6lenkanalen Mengdebeskrivelse for ny kanalvegg vest NS 3420.gab 500 KB
Tegnigshefte.pdf 29.62 MB
Tegninger utvidelse S%C3%A6lenkanalen.pdf 1.25 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway