Kjøp av juridisk rådgivning

Information

Open procedure
11/24/2016
12/16/2016

Buyer

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Norway
per-ole.roine@skatteetaten.no

Short description

Oppdragsgiver ønsker på vegne av Skatteetaten v/Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) å inngå rammeavtale med et advokatfirma i forbindelse med juridisk bistand til anskaffelse av varer, tjenester og eiendom (forvaltning og leie), samt bistand i arbeidsrettslige spørsmål.

Se nærmere beskrivelse i kravspesifikasjonen i rammeavtalens bilag 1.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway