16/7037 - Anskaffelse av eksterne Teleradiologitjenester for Helse Midt-norge RHF

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/25/2016

Buyer

St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF
Steinar Wedø Steinar Wedø
Olav Kyrres gt 17
7030 TRONDHEIM
Norway
883974832

Short description

Helse Midt-Norge RHF, innbyr til konkurranse angående kjøp av skriftlige svarrapporter på bildediagnostiske undersøkelser som er utført på sykehusene i Helse Midt-Norge. Det skal være elektronisk kommunikasjon både i forhold til mottak av bildemateriell og sending av svarrapport. Videre skal tjenesten ytes løpende gjennom hele avtaleperioden.

Leveransen må være i henhold til krav fra norske myndigheter.

Dette er fornyet utlysning av konkurransen 16/4214.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway