Grasåsen høydebasseng - entreprise 1 - Grunnarbeider og ledningsanlegg

Information

Open procedure
11/23/2016
1/5/2017

Buyer

Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand
Norway
+47 95 04 27 60
morten.christoffersen@norconsult.com

Short description

Kristiansand kommune er under stadig utvikling. Det gjennomføres for tiden mye utbygging, spesielt øst for Topdalsfjorden.

Utbyggingen samt behov for ytterligere sikkerhet i vannforsyningen i området og arbeid med reservevannforsyning og sammenkobling av vannledningsnettene mellom Kristiansand og Lillesand, medfører at det skal etableres et nytt høydebasseng i Sørlandsparken Øst.

Sørlandsparken høydebasseng skal etableres på Grasåsen (litt nordøst for IKEA).

I forbindelse med bassenget skal det også etableres ventilkammer, adkomstvei og ledningsforbindelser til bassenget.

Denne entreprisen omfatter utspregning av tomt, adkomstvei og ledningsforbindelser.

Files

Title Size
Del_I_Konkurransebeskrivelse.pdf 799 KB
Del_II_Konkurransegrunnlaget.pdf 890 KB
HMS-erkl%C3%A6ring iht Lov om off anskaffelser.docx 19 KB
Vedlegg 1 SHA-Plan.pdf 743 KB
Vedlegg 2 Restrisikorapport.pdf 118 KB
Vedlegg 3 Fremdriftsplan.pdf 43 KB
Vedlegg 4 Tegninger.zip 13.31 MB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.pdf 255 KB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.x81 203 KB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.xml 255 KB
Vedlegg 6 Tilbudsskjema.docx 14 KB
Vedlegg 7 Berggrunn og sulfider %E2%80%93 utarbeidet av Cowi%2C datert 28.04.2016.pdf 1.90 MB
Vedlegg 8 Riggomr%C3%A5de.jpg 192 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway