Rammeavtale buss- og minibusstjenester Finnmark

Information

2 - Contract Notice
Not applicable
11/25/2016

Buyer

Hausmannsgate 21
pb 8108

0182 OSLO
Norway
+47 23 35 15 00
mng@udi.no

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder kjøp av transporttjenester, og skal dekke UDIs behov for transport med buss og minibuss i Finnmark i perioder med ankomster av asylsøkere. Det er viktig for UDI å ha god beredskap i tilfeller med store asylankomster.

 

For ytterligere informasjon om anskaffelsens innhold se del II, bilag 1. 

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway