Tjenesteansvarlig

Information

2 - Contract Notice
Negotiated procedure - Open for all bidders
11/28/2016
12/13/2016
12/2/2016

Buyer

Karl Johans gate 22
0026 OSLO
Norway
+47 41 10 50 77
morten.lauritzen@stortinget.no

Short description

Seksjon for Utviklingstjenester søker bistand som skal fylle en rolle i IT-avdelingen, seksjon for utviklingstjenester som pt. benevnes «Tjenesteansvarlig». Rollen er under utvikling og vi er opptatt å utvide den i retningen «Kundeansvarlig» eller «Produktleder».  Innehaver av rollen må kunne jobbe selvstendig opp mot både «kunde» og «leverandør».

Det vil bli gjennomført intervju av tilbudt kandidat i forbindelse med forhandlingene. 

Oppdragsgiver vil av habilitetshensyn ikke inngå avtale med leverandører som har et eksisterende kundeforhold til oppdragsgiver, se del II bilag 1 punkt 2.

For ytterligere informasjon om anskaffelsens innhold vises det til del II bilag 1. 

Files

Title Size
Del 1_Vedlegg 1_Mal tilbudsbrev.docx 40 KB
Del 1_Vedlegg 2_Egenerklæring om vandel.docx 38 KB
Del 1_Vedlegg 3_Mal egenerklæring taushetsplikt.docx 35 KB
Del 1_Vedlegg 4_Mal tilbyders forbehold og avvik.docx 35 KB
Del 1_Vedlegg 5_Forpliktelseserklæring.docx 27 KB
Del 2_Avtaltekst-SSA-B.pdf 95 KB
Del 2_Bilag 1_Beskrivelse av bistanden.pdf 72 KB
Del 2_Bilag 2_Prosjekt- og fremdriftsplan.pdf 25 KB
Del 2_Bilag 3_Administrative bestemmelser.pdf 32 KB
Del 2_Bilag 4_Pris og prisbestemmelser.docx 31 KB
Del 2_Bilag 5_Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf 17 KB
Del 2_Bilag 6_Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen.pdf 20 KB

Dynamic documents

Name
Del 1 Konkurransegrunnlag Tjenesteansvarlig

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway