Skjolden 11 - boliger - totalentreprise

Information

Competitive dialogue
11/22/2016
1/12/2017

Buyer

Arnold Haukelands plass 10
1304 Sandvika
Norway
+47 90 96 98 01
andreas.bjornerem@baerum.kommune.no

Short description

På tomten Skjolden 11 skal det oppføres en tomannsbolig etter passivhusstandarden NS3700. Tomten er lokalisert på Høvik i Bærum kommune. Tomannsboligen skal være en velferdsbolig. I første omgang vil det flytte flyktninger inn i boligen, men på sikt kan Bærum kommunes behov endre seg til at tomannsboligen skal huse andre vanskeligstilte som kommunen er pliket å bosette. Bygget må derfor være fleksibelt og robust.

På tomten står det et 60m2 bygg fra 1967 som i sin tid var en barnepark. Bærum kommune eier tomten og leier det i dag ut til kunstneriske formål. Oppsigelsestiden går ut den 01.02.17. Dvs. at arbeider på selve tomten kan først startes etter denne dato. Riving av eksisterende bygg skal inngå i totalentreprisen.

Files

Title Size
Oppdragsbeskrivelse totalentreprise - Prosjekt 1000076.pdf 353 KB
Tilbudsforesp%C3%B8rsel totalentreprise - Prosjekt 1000076.pdf 180 KB
Tilbudskjema NS 8407 - Prosjekt 1000076.pdf 588 KB
V1 - Organisasjonsplan.pdf 65 KB
V2 - Byggeprogram - Prosjekt 1000076.pdf 204 KB
V3 247A____.dwg 160 KB
V4 - Retningslinjer DAK-tegninger.pdf 100 KB
V5 - Mal for SHA-plan prosjektering og utf¢relse - Prosjekt 1000076.doc 294 KB
V6 - Beredskapsplan for akutt forurensing - Prosjekt 1000076.docx 48 KB
V7 - Skjema for varsel fra TE - Prosjekt 1000076.doc 381 KB
V8 - Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse.docx 37 KB
V9 - Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring.docx 37 KB
V10 - Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.docx 36 KB
V11 - Egenrapportering av l¢nns- og arbeidsvilkår.pdf 304 KB
V12 St¢yvurdering Skjolden 11.pdf 603 KB
V12.1 St¢ysonekart 1 - Fremtidig situasjon uten bygning og skjerm.pdf 304 KB
V12.2 St¢ysonekart 2 - Fremtidig situasjon med bygning.pdf 306 KB
V12.3 St¢ysonekart 3 - Fremtidig situasjon med bygning og st¢yskjerm.pdf 310 KB
V13 - Grunnforhold og innledende geoteknisk vurdering Skjolden 11.pdf 6.27 MB
V14 - Milj¢saneringsbeskrivelse Skjolden 11.pdf 1.87 MB
V14.1 - Avfallsplan Skjolden 11.xlsx 41 KB
V15 - Foretakets relevante referanseoppdrag - Prosjekt 1000076.docx 17 KB
V16 - CV mal - Prosjekt 1000076.doc 50 KB
V17 - Evaluering etter endt oppdrag.xls 198 KB
V18 - Avtale om SHA-KP.doc 159 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway