Skjolden 11 - boliger - totalentreprise

Information

Competitive dialogue
11/22/2016
1/12/2017

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Andreas Stølen Bjørnerem Andreas Stølen Bjørnerem
Arnold Haukelands plass 10
1304 Sandvika
Norway
935478715

Closing date has passed.

Short description

På tomten Skjolden 11 skal det oppføres en tomannsbolig etter passivhusstandarden NS3700. Tomten er lokalisert på Høvik i Bærum kommune. Tomannsboligen skal være en velferdsbolig. I første omgang vil det flytte flyktninger inn i boligen, men på sikt kan Bærum kommunes behov endre seg til at tomannsboligen skal huse andre vanskeligstilte som kommunen er pliket å bosette. Bygget må derfor være fleksibelt og robust.

På tomten står det et 60m2 bygg fra 1967 som i sin tid var en barnepark. Bærum kommune eier tomten og leier det i dag ut til kunstneriske formål. Oppsigelsestiden går ut den 01.02.17. Dvs. at arbeider på selve tomten kan først startes etter denne dato. Riving av eksisterende bygg skal inngå i totalentreprisen.

Files

Title Size
Oppdragsbeskrivelse totalentreprise - Prosjekt 1000076.pdf 353 KB
Tilbudsforesp%C3%B8rsel totalentreprise - Prosjekt 1000076.pdf 180 KB
Tilbudskjema NS 8407 - Prosjekt 1000076.pdf 588 KB
V1 - Organisasjonsplan.pdf 65 KB
V2 - Byggeprogram - Prosjekt 1000076.pdf 204 KB
V3 247A____.dwg 160 KB
V4 - Retningslinjer DAK-tegninger.pdf 100 KB
V5 - Mal for SHA-plan prosjektering og utf¢relse - Prosjekt 1000076.doc 294 KB
V6 - Beredskapsplan for akutt forurensing - Prosjekt 1000076.docx 48 KB
V7 - Skjema for varsel fra TE - Prosjekt 1000076.doc 381 KB
V8 - Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse.docx 37 KB
V9 - Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring.docx 37 KB
V10 - Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.docx 36 KB
V11 - Egenrapportering av l¢nns- og arbeidsvilkår.pdf 304 KB
V12 St¢yvurdering Skjolden 11.pdf 603 KB
V12.1 St¢ysonekart 1 - Fremtidig situasjon uten bygning og skjerm.pdf 304 KB
V12.2 St¢ysonekart 2 - Fremtidig situasjon med bygning.pdf 306 KB
V12.3 St¢ysonekart 3 - Fremtidig situasjon med bygning og st¢yskjerm.pdf 310 KB
V13 - Grunnforhold og innledende geoteknisk vurdering Skjolden 11.pdf 6.27 MB
V14 - Milj¢saneringsbeskrivelse Skjolden 11.pdf 1.87 MB
V14.1 - Avfallsplan Skjolden 11.xlsx 41 KB
V15 - Foretakets relevante referanseoppdrag - Prosjekt 1000076.docx 17 KB
V16 - CV mal - Prosjekt 1000076.doc 50 KB
V17 - Evaluering etter endt oppdrag.xls 198 KB
V18 - Avtale om SHA-KP.doc 159 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway