Anskaffelse av renholdstjenester

Information

Open procedure
11/21/2016
2/7/2017

Buyer

Justervesenet Justervesenet
Gry Hella Gry Hella
Fetveien 99
2007 Kjeller
Norway
874761192

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder renholdstjenester i Justervesenets lokaler i Fetveien 99, 2007 Kjeller.

Files

Title Size
7 vedlegg-g-svanem%C3%A6rking-af-reng%C3%B8ringstjenester-version-2_4.pdf 902 KB
6 vedlegg-f-planskisse.pdf 422 KB
0 Konkurransegrunnlag.pdf 318 KB
1 vedlegg-a-kravspesifikasjon.pdf 316 KB
4 vedlegg-d-egenrapportering-lonns-og-arbeidsvilkaar-v2.pdf 210 KB
5 vedlegg-e-forpliktelseserkl%C3%A6ring.pdf 191 KB
3 vedlegg-c-Spesielle kontraktsvilk%C3%A5r l%C3%B8nns- og arbeidsforhold.pdf 156 KB
2 vedlegg-b-prisskjema.pdf 96 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway