RFI - Informasjonsinnhenting Elektronisk skjemaplattform

Information

11/21/2016

Buyer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Anne Marit Langedal Anne Marit Langedal
Rambergveien 9
3115 TØNSBERG
Norway
974760983

Short description

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) vurderer å etablere en fremtidig standard skjemaplattform for å ivareta dialogen med virksomheter og privatpersoner.

I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding fra markedet på hvilke løsninger som finnes, hvilke tekniske/ organisatoriske forutsetninger disse har og hva kostnadsbildet med etablering, design og utvikling av skjema, samt forvaltning og drift, er. For å kunne gjøre denne kostnadsvurderingen har vi behov for at markedet gir oss tilbakemelding med kostnadsoverslag knyttet til lisensiering, vedlikehold, estimert utviklingskostnad avhengig av kompleksitet i skjema, samt forventede driftskostnader.

DSB har behov for denne informasjonen senest 9. desember, men ber om tilbakemeldinger på denne forespørselen så raskt som mulig. Vi forstår at leverandører av denne typen løsninger har behov for mer informasjon fra DSB for å kunne gi et best mulig kostnadsestimat. Vi vil derfor oppfordre til at det tas fortløpende kontakt med DSB på følgende mailadresse: christian.riis@dsb.no, alternativt på telefon 971 84 678. All konkurransesensitiv informasjon vi mottar i denne saken vil unntas offentlighet, og alle kostnadsestimat som oppgis vil være uforpliktende og ikke binde leverandørene på noen som helst måte i forhold til en mulig fremtidig anbudsprosess. Ved bruk av mail er det fint om tittel-feltet starter med: “Skjemaløsning i DSB“.

I den grad det kan være til hjelp i forhold til å komme frem til et kostnadsestimat så kan følgende legges til grunn:

- Totalt 30 skjemaer, hvorav 10 enkle, 10 middels komplekse og 10 avanserte.

- Totalt antall eksterne brukere pr. år: 20 000.

- Totalt antall transaksjoner på skjemaplattformen pr. år: 250.000.

Denne RFI-en lukkes 9. desember, men det er mulig å levere informasjon i hele perioden fra kunngjøring, til RFI-en lukkes.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway