0106 Østfold øst grønt - Drift og vedlikehold av grøntarealer og vegkantvegetasjon

Information

Open procedure
11/21/2016
1/19/2017

Buyer

Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
+47 02 03 0
firmapost-ost@vegvesen.no

Short description

Drift og vedlikehold av grøntarealer og vegkantvegetasjon langs fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Halden, Aremark, Rakkestad, Marker og Rømskog kommuner.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for enhetsprisprosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.

Kontraktsperiode på 3 år.

Files

Title Size
Tilleggsdokument%200106%20%C3%98stfold%20%C3%B8st%20gr%C3%B8nt.pdf 248 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway