Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk

Information

2 - Contract Notice
Open procedure
12/9/2016
1/9/2017
1/2/2017
1/9/2017

Buyer

nica@sykehusinnkjop.no

Short description

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører på vegne av de fire regionale helseforetak, en anskaffelse av konsulenttjenester innen fagområdene Innkjøp og Logistikk. 
Konsulenttjenestene som etterspørres er delt inn i følgende delområder:

A. Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning
B. Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser - Operativ bistand/prosjektledelse
C. Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/prosjektledelse innen logistikk

Lots

In order to participate on one or mere of the listed lots you click on the lot it self. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files

Title Size
Vedlegg 2 - Svarskjema erfaring.xlsx 37 KB
Vedlegg 6 - Forpliktelseserklæring.docx 42 KB
Vedlegg 7 - Skjema Forbehold.docx 43 KB
Vedlegg 8 - Veiledning for sladding av tilbud.pdf 440 KB
Vedlegg 9 - Rammeavtale.pdf 750 KB
Vedlegg 9.1 - Kunder tiltredelse.pdf 356 KB
Vedlegg 9.2 - Prosedyre for minikonkurranse.pdf 484 KB
Vedlegg 9.3 - Mal for forespørsler og avrop minikonkurranser.docx 1.02 MB
Vedlegg 9.4 - Mal for forespørsler og avrop etter prioritering.docx 1.02 MB
Vedlegg 9.5 - Salgstatistikkrapportering.xlsx 94 KB
Vedlegg 9.6 - Etiske krav til leverandøren.pdf 544 KB
Vedlegg 9.7 - Endringsprotokoll.docx 43 KB
Vedlegg 3 - Svarskjema gjennomføringsevne og kapasitet v.2.xlsx 32 KB
Vedlegg 4 - CV-skjema v.2.xlsx 96 KB
Vedlegg 1 - Prisskjema v.3.xlsx 45 KB

Dynamic documents

Name
Anskaffelse av Konsulenttjenester - Innkjøp og Logistikk

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway