Kjøp av mobilt ultralydapparat, primært til diagnostikk av muskel og skjelettlidelser | Finnmarkssykehuset HF

Information

2 - Voluntary contract notice
11/21/2016
12/13/2016
12/7/2016
12/13/2016

Buyer

Postboks 410
9915 KIRKENES
Norway
+47 78 97 30 87
kristin.agersen@finnmarkssykehuset.no

Short description

Finnmarkssykehuset skal anskaffe 1 stk mobilt ultralydapparat som skal brukes ved avdeling Medisinsk Service ved Klinikk Hammerfest. Apparatet skal i hovedsak benyttes av fysioterapeutene til diagnostikk av muskel og skjelettlidelser og da særlig i skulder, hofte, kne og bekkenbunn.

I tillegg ber vi om tilbud på alternative servicekontrakter (prevantivt vedlikehold og fullservice), som sykehuset kan inngå etter garantitidens utløp.

Se for øvrig vedlegg 1, Konkurransegrunnlag.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag, med bilag 906 KB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway