NTNU Campusutvikling - Kartlegging av aktivitet og arbeidsmønster samt konseptutvikling for arealer

Information

12/6/2016

Buyer

Hege Elisabeth Sannan Skorild Hege Elisabeth Sannan Skorild
Klæbuveien 72
7012 Trondheim
Norway
974767880

Short description

NTNUs fremtidige campus i Trondheim skal samles i området rundt Gløshaugen.

NTNU tar utgangspunkt i at campus samles gjennom en helhetlig utbygging for å erstatte arealene som i hovedsak ligger på Dragvoll i dag.

Kartlegging av aktivitet og arbeidsmønster, og konseptutvikling for arealer inngår i Masterplan for campus i Trondheim, som består av tre delprosjekt:

•Kartlegging og konseptutvikling for arealer

•Helhetlig fysisk plan

•Faglig lokalisering i samla campus

Oppdraget skal lede frem til grunnlag for rom- og funksjonsprogram for nybygg og ombygginger av eksisterende bygningsmasse. Rom- og funksjonsprogrammet vil igjen inngå i byggeprogrammet som skal angi krav til det ferdige byggverk og uteområde. En viktig del av oppdraget vil være å utveksle kunnskap og underlag til de to andre delprosjektene som inngår i masterplanen.

Oppdraget omfatter to deler; utvikling av grunnlag for rom- og funksjonsprogram samt prosjektledelse.

Konkurranse vedrørende helhetlig fysisk plan er kunngjort (se https://sourcing.amesto.com/avantra/Customer/trondheim/modules/purchase/published/), og det inviteres i den forbindelse til leverandørkonferanse i Trondheim 28.11.2016, hvor det også er ønskelig at potensielle deltakere i nærværende konkurranse deltar. Påmelding via e-post til kirsti.klokkerhaug@ntnu.no innen 22.11.2016.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway